Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээБичил уурхай бүхий сумдын нийгмийн даатгалын байцаагчдыг сургалтад хамрууллаа

Бичил уурхай бүхий сумдын нийгмийн даатгалын байцаагчдыг сургалтад хамрууллаа

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Тогтвортой бичил уурхай төслийн дэмжлэгтэйгээр Бичил уурхай эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бичил уурхай бүхий сумын нийгмийн даатгалын байцаагчдын чадавхийг бэхжүүлэх сургалтыг Хэнтий аймгийн Чингис хотод 2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Тус сургалтад Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Бичил уурхай бүхий сумын нийгмийн даатгалын байцаагч, ажилтан, Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Бичил уурхайн Дээвэр холбооны Хэнтий аймаг дахь салбар, Хэнтий аймаг дахь “Бичил уурхай эрхлэгчдийн холбоо” зэрэг байгууллагын нийт 57 хүн оролцов.

Сургалтаар Нийгмийн даатгалын тогтолцооны шинэчлэл, Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлт, Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд, Бичил уурхай эрхлэгчдийг нийгмийн даатгалд хамруулж байгаа сайн туршлага, Бичил уурхайн төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа, аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс болон сумын нийгмийн даатгалын байцаагч (ажилтан)-тай уялдан ажиллах талаар, Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, зардлын тухай хуулийн төслийн танилцуулга, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, дээрх сэдвүүдээр илтгэл тавьж, нийгмийн даатгалын байцаагчдын саналыг сонслоо.