Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээБайгууллагын хөгжилд ажилтнуудын кайзен санал чухал нөлөөтэй.

Байгууллагын хөгжилд ажилтнуудын кайзен санал чухал нөлөөтэй.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь олон улсын стандартад нийцсэн ISO 9001:2008 Чанарын удирдлагын тогтолцоог төрийн байгуулагуудаас анх удаа хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Энэ хүрээнд олон бүтээлч ажлыг хэрэгжүүлэн, олон улсын стандартыг нутагшуулахаар ажиллаж байгаагийн нэг нь Кайзен саналын систем юм.

Кайзен бол японы хөгжлийн түлхүүр гэгддэг. Кайзен гэж тасралтгүй сайжруулалт, жижиг алхмуудын хуримтлал, бүх түвшний ажиллагсдын оролцоо бөгөөд зорилгодоо хүрэхийн тулд одоогийн арга барилаа өөрчлөн илүү сайн арга замыг сонгох явдал юм.

Бусдын хийж байгаа ажлыг тэр хүнээс илүү сайн мэдэх, ойлгох хүн гэж үгүй. Иймд өөрийн ажлаа хэрхэн сайжруулах, хөнгөвчлөх талаар санал гаргах боломжтой. Нөгөө талаас байгууллагын хөгжлийг зөвхөн удирдлагууд тодорхойлох биш, ажиллагсдын бүтээлч санаачлагыг дэмжих, оролцоог идэвхижүүлэх замаар бүтээмжийг дээшлүүлж, чанарыг  сайжруулахад кайзен саналын системийн гол зорилго оршино.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт Кайзен саналын системийн танилцуулга, саналын хуудас, саналын хайрцаг, бүтээмжийн самбар зэргийг байрлуулж ажилтан, албан хаагчдынхаа саналыг авч эхэлсэн ба эхний сард нийтдээ 49 санал ирсэн байна. Саналуудыг нэгтгэн дүгнэхэд нэг санал сарын шилдэг кайзен саналаар, 45 санал кайзен саналаар, 3 санал энгийн саналаар тус тус үнэлэгдэв. Энэ сарын хамгийн шилдэг санал гаргагчаар Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын магадлагч эмч Т.Дэлгэржаргал шалгарсан ба тэрээр “Ирсэн бичиг болон захидлын бүртгэл, шийдвэрлэлт, явцыг цахимжуулах” санал гаргасан юм. 6 дугаар сарын кайзен саналын эздэд захидал, урамшууллын эрхийн бичгийн хамт гардуулж ажлын урам нэмлээ. Гаргасан саналаа ажил хэрэг болгож, цаашид шинэ, шинэлэг, бүтээлч санаачлага олныг гаргана гэж найдаж байна.