Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээБагануур дүүрэгт Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын туршлага солилцох уулзалт болов.

Багануур дүүрэгт Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын туршлага солилцох уулзалт болов.

Нийслэлийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссуудын туршлага солилцох ээлжит уулзалтыг Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисст 2015 оны 06 сард зохион байгуулав.

Тус уулзалтанд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс, Сэтгэцийн өвчний эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах салбар комисс, Сүхбаатар, Хан-Уул, Чингэлтэй, Баянгол, Баянзүрх, Налайх болон Багануур дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дарга, гишүүд, Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн эмч, мэргэжилтнүүд оролцов.

Туршлага солилцох уулзалтад Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Ж.Төмөрчулуун, магадлагч эмч Б.Мөнхжаргал нар Багануур дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын хийсэн ажлын тайлан болон тулгамдаж буй асуудлаар илтгэл тавив. Мөн тус дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга Ц.Энхбаяр болон ЭХМК-ын гишүүн, дотрын эмч С.Байгальмаа нар иргэн (даатгуулагч)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж буй ажлын талаар мэдээлэл хийв. Тус дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын болон Эмнэлэг хяналтын комиссын үйл ажиллагаа, Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авч буй даатгуулагч (иргэн)-ийн эмнэлгийн хувийн хэрэг, амбулаторийн карт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоосон акт болон анхан шатны бичиг баримттай  үзэж танилцав.

Мөн Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дарга П.Мөнхтулга Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээний өнөөгийн байдал, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримталж буй хууль эрх зүйн чиглэлээр мэдээлэл өгөв. Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн болон өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч, мэргэжилтнүүдтэй уулзалт зохион байгуулж, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлууд, цаашид авах арга хэмжээний талаар харилцан ярилцав.

ЭХМТК