Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээАрхангай аймгийн багийн засаг дарга нарыг мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулав

Архангай аймгийн багийн засаг дарга нарыг мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр Архангай аймгийн “Сум, багийн Засаг дарга нарыг мэргэшүүлэх” сургалтыг АХБ-ны “Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төслийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Цэцэрлэг  хотод зохион байгуулав.

Сургалтыг НДЕГ-ын дэргэдэх ЭМДГ-ын дарга Р.Наранчимэг, ЭМДГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Ц.Ганцэцэг, Бодлогын хэрэгжилтийн газрын ахлах мэргэжилтэн М.Гэрэлмаа, ЭМДГ-ын мэргэжилтэн Б.Энхболор нарын бүрэлдэхүүнтэй баг аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран зохион байгууллаа.

 

 

Сургалтад Архангай аймаг, сум, багийн 130 Засаг дарга нар оролцсон бөгөөд “Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар 2030 он хүртэл баримтлах үндсэн чиглэл”, “Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудад орсон нэмэлт, өөрчлөлтүүд”, “Малчдыг нийгмийн даатгалын сайн дурын үндсэн дээр даатгуулахад анхаарах асуудлууд”, “Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээ”, “Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, түүнийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд” зэрэг сэдвээр сургалт явуулж оролцогчдын сонирхсон асуултад хариулт, зөвлөмж өгч ажиллав.