Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээАжил олгогч, даатгуулагчдад архивын тодорхойлолт, лавлагаа, тодорхойлолт цахимаар олгож байна

Ажил олгогч, даатгуулагчдад архивын тодорхойлолт, лавлагаа, тодорхойлолт цахимаар олгож байна

Нийгмийн даатгалын хэлтсүүд хоорондоо даатгуулагчийн холбогдох архивын лавлагаа, мэдээллийг солилцож, иргэдэд чирэгдэлгүй үйлчилж байна. Өнгөрсөн жилээс эхлүүлсэн тус үйлчилгээний үр шимийг 24754 иргэн хүртэж, мөн тооны архивын баримтыг цахимаар авчээ. Архивын лавлагаанаас гадна нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт буюу лавлагааг даатгуулагч, ажил олгогч нар өөрт ойр байрлах ТҮЦ машинаас эсвэл гэрээсээ ч хэвлэн ашиглах боломжтой болсон.

Тодруулбал, ажил олгогч, даатгуулагчид энэ оны 04 дүгээр сарын байдлаар ТҮЦ машинаас 991 840 удаа, Даатгуулагчид зориулсан вэб сайтаас 109 265 удаагийн давтамжтай цахим лавлагаа авч цаг, зардлаа хэмнэсэн байна.