Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээАжил олгогч байгууллагын хүний нөөц, нягтлан бодогч нарт нийгмийн даатгалын тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Ажил олгогч байгууллагын хүний нөөц, нягтлан бодогч нарт нийгмийн даатгалын тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран 2019 оны 06 дугаар сарын 24,25-ны өдрүүдэд Нийслэлийн 6 дүүргийн Ажил олгогч байгууллагын хүний нөөц, нягтлан бодогч нарт Нийгмийн даатгалын тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлуудын талаар мэдээлэл өгөх, аж ахуйн нэгж байгууллага дахь нийгмийн даатгалын байгууллагын төлөөлөгч ажилтныг бэлтгэх, анхан шатны мэдлэг олгох зорилгоор 114 байгууллагын нийт 155 ажилтан, албан хаагчдыг хамруулан сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтад НДЕГ-ын дэд дарга Г.Саран, БХСГ-ын дарга Ц.Ганцэцэг, СОНХАГ-ын дарга Д.Цэцэгбадам, СБГ-ын дарга Б.Даваахүү, МТТ-ийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Нармандах, БХСГ-ын ахлах мэргэжилтэн С.Лхагвадорж, ЭХМТК-ийн мэргэжилтэн Ц.Гансүх нар оролцож “Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлтүүд, анхаарах асуудлууд”, “Нийгмийн даатгалын байгууллагын цахим үйлчилгээ”, “Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын тэтгэмж бодоход анхаарах асуудал”, “Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан гаргалт, холбогдох журам, зааврын хэрэгжилт” сэдвийн хүрээнд мэдээлэл хүргэж асуулт хариулт өрнүүлэн сургалтын төгсгөлд батламж гардууллаа.