Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрЗГ-ын тогтоолЭрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2016 оны хэмжээг тогтоох тухай

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2016 оны хэмжээг тогтоох тухай

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2016 оны хэмжээг тогтоох тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2016 оны 01 дугаар сарын 04-ны өдөрУлаанбаатар хот
Дугаар 13
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН 2016 ОНЫ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 8.1, 27.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

  1.  Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 6.1.1-д заасан ажилтны  сард төлөх эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг түүний сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын 4 хувь, үүнээс ажил олгогч  2 хувь,  ажилтан 2 хувь байхаар тогтоосугай.
  2. Их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагч болон 0-18 насны хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалын сарын шимтгэлийн хэмжээг         1920 (нэг мянга есөн зуун хорин) төгрөгөөр, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, малчин, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, тэтгэврээс өөр тогтмол мөнгөн орлогогүй иргэн, нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн, хүүхдээ хоёр (ихэр бол гурав) нас хүртэл нь өсгөн бойжуулж байгаа эх (эцэг), хугацаат цэргийн жинхэнэ албан хаагч, ял эдэлж байгаа ялтан болон Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн хуулийн 6.1.12-т заасан иргэний эрүүл мэндийн даатгалын сарын шимтгэлийн хэмжээг 3840 (гурван мянга найман зуун дөчин) төгрөгөөр тус тус  тогтоосугай.
  3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2015 оны хэмжээг тогтоох тухай” Засгийн газрын 2015 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 183 дугаар тогтоолыг 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн  хүчингүй болсонд тооцсугай.
  4. Энэ тогтоолыг 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд

С.ЭРДЭНЭ