Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрЗГ-ын тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /1998-06-10/

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /1998-06-10/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

1998 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөрУлаанбаатар хот
Дугаар 92

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй
адилтгах орлогын дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

  1. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1,2 дахь хэсэгт заасан хувь хэмжээгээр даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээг тухайн үеийн сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцүү байхаар тогтоож, 1998 оны 7 дугаар 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөхийг Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалалын сайд Ш. Батбаярт даалгасугай.
  2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “ Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр тэтгэмж тогтоолгох сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээ тогтоох тухай ” Засгийн газрын  1996 оны 4 дүгээр сарын 16- ны өдрийн 80 дугаар тогтоолын 1 дүгээр заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД

Ц. ЭЛБЭГДОРЖ

ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

Ш. БАТБАЯР