Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ228.6 мянган иргэний тэтгэврийн зээлийг чөлөөллөө

228.6 мянган иргэний тэтгэврийн зээлийг чөлөөллөө

Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийн хүрээнд нийтдээ 228.6 мянган иргэний 694.9 тэрбум төгрөгийн тэтгэврийн зээлийг чөлөөллөө. Тэтгэвэр авагчид тэтгэврээ бүрэн авснаар тэдний нийгмийн баталгаа хангагдаж, амжиргааны түвшин сайжрахад  бодит нөлөө үзүүллээ.