Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээЭрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой шинэ журам, жагсаалт шинэчлэгдэн батлагдаа

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой шинэ журам, жагсаалт шинэчлэгдэн батлагдаа

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл (НДҮЗ)-ийн 2016 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлаар Эрүүл мэндийн даатгалын дараах журам, жагсаалтыг хэлэлцэн баталсныг харилцагч эрүүл мэндийн байгууллага, ажил олгогч, даатгуулагч Та бүхэнд мэдээлж байна. Үүнд:

1. НДҮЗ-ийн “Жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай“ 18 дугаар тогтоолоор баталсан “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт”-д нэмэлтээр орох дан найрлагатай эмийн ерөнхий нэршлийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөх хэмжээ болон нийлмэл найрлагатай эмийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар хөнгөлөх хэмжээ

08_18_Emiin jagsaalt_2016