Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ“Хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоох үйл явцын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгууллаа

“Хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоох үйл явцын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгууллаа

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуультай хамтран “Хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоох үйл явцын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 4 дэх жилдээ уламжлал болгон зохион байгууллаа.

Уг хуралд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, нийслэлийн дүүргүүдийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүд, Дархан-Уул, Сүхбаатар, Өмнөговь, Өвөрхангай аймгийн төлөөлөл нийт 60 гаруй эмч, мэргэжилтнүүд оролцов.

Энэ удаагийн эрдэм шинжилгээний бага хуралд эрдмийн зэрэг цолтой эрдэмтэн, судлаачдыг татан оролцож иргэн (даатгуулагч)-ий хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоох үйл явцын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам сэдвийн хүрээнд нийт 30 орчим судлаачийн илтгэл ирснээс шалгарсан 10 илтгэлийг хэлэлцүүлэв.

Хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, сэргээн засах чиглэлээр хэлэлцүүлсэн дээрх илтгэлүүдээс Дархан-уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмч С.Оргил, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн магадлагч эмч Д.Мөнхцэцэг нарын “Дархан-уул аймагт зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчнүүдийн үеийн менежментийг сайжруулснаар хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг бууруулах нь ”Сүхбаатар аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн магадлагч эмч Ч.Тамираагийн “Уналт таталт өвчний хөдөлмөр чадвар алдалтын хяналт, өнөөгийн байдал тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт илтгэлүүд дэд байр, Монголын мэдрэлийн сэргээн засах үндэсний нийгэмлэгийн гишүүн М.Үүрийнтуяагийн “Улаанбаатар хотын Хан-уул дүүргийн эпилепси оношоор хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоолгосон иргэдийн эпилепсийн эмчилгээний тусламж үйлчилгээнд хийсэн хяналт үнэлгээ”, Өмнөговь аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн магадлагч эмч Г.Чулуунчимэгийн “Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацаа тогтоосон иргэдийн ажил хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг судлах нь” сэдэвт илтгэлүүд тус тус гуравдугаар байрыг эзлэв.

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс нь цаашид иргэн (даатгуулагч)-ий хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хэмжээг тогтоох үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй үзүүлэхэд эрдэмтэн, судлаачдын анхаарлыг хандуулах, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйл ажиллагааны хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох, суурь судалгаатай болох, нотолгоонд суурилсан судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор эрдэм шинжилгээний бага хурлыг тогтмол зохион байгуулж, судалгааны үр дүнг практикт нэвтрүүлэхээр зорин ажиллаж байна.