Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын ажилтнууд, сумдын байцаагч нарыг чадавхижуулах сургалтанд хангайн бүсийн 106 ажилтан хамрагдлаа

Нийгмийн даатгалын ажилтнууд, сумдын байцаагч нарыг чадавхижуулах сургалтанд хангайн бүсийн 106 ажилтан хамрагдлаа

“Нийгмийн даатгалын ажилчдын чадавх бэхжүүлэх сургалт”-ыг энэ удаад  10 дугаар сарын 29, 30-ны өдрүүдэд Орхон аймагт зохион байгууллаа. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтран  зохион байгуулсан тус сургалтанд Хөвсгөл, Архангай, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Булган аймгуудын сумдын нийт 106 байцаагч, нийгмийн даатгалын ажилтан хамрагдав.

Сургалтаар Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын зүгээс Монгол улсын нийгмийн хамгааллын суурь түвшин, зардал, үнэлгээнд суурилсан үндэсний хэлэлцүүлэг, зөвлөмжийн талаар мэдээлэл өгч байгаа бол Нийгмийн даатгалын бодлогын  хэрэгжилтийн газраас УИХ-ын 2015 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого (2015-2030)”, Нийгмийн даатгалын багц хууль, түүнд орсон өөрчлөлт, шимтгэл төлөлтийг банкны цахим үйлчилгээ ашиглан төлөх тухай мэдээлэл өгч нээлттэй хэлэлцүүлэг өрнүүлж байгаа юм. Мөн Эрүүл мэндийн даатгалын газраас ЭМД-ын хуулийн шинэчилсэн найруулга, Малчдын эрүүл амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ сэдвээр сургалт хийж байна.

Тэрчлэн малчид хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, албан бус хэвшилд ажиллагсадын нийгмийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх сайн туршлагаасаа бусадтайгаа хуваалцаж, бүлгээр ажилласан нь сумдын байцаагч нарт үр өгөөжтэй болж байна. Бүсчилсэн сургалтыг зохион байгуулж дууссаны дараа зорилтот бүлэгт зориулсан нийгмийн даатгалын сурталчилгааны материал, гарын авлага боловсруулан гаргахаар төлөвлөж байна.