Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээМонгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “элэг бүтэн монгол” хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байна

Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “элэг бүтэн монгол” хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байна

Хүн амын дунд зохилон тохиолдож буй элэгний өвчлөл, хавдар, нас баралтыг бууруулах зорилго бүхий “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуулиар эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зардалд 23.4 тэрбум төгрөгийг баталсан бөгөөд үүнээс 18,4 тэрбум төгрөг нь  элэгний С вирусын эсрэг эмийн үнийн хөнгөлөлтөд, 4,9 тэрбум төгрөгийг оношилгоо шинжилгээний зардалд зарцуулах юм.

Харвони, Вирпас, Ледвир, Ледифос, Хепсинат Эл Пи зэрэг 5 эмийн үнэд даатгалын сангаас 210,0 мянган төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр  шийдвэрлэн, 2017 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар элэгний С вирусын эсрэг 33907 хайрцаг эмийг 19128 даатгуулагчид олгож, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 7,1 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна.

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 09 дүгээр тогтоолоор элэгний С вирусын идэвхжил тодорхойлох шинжилгээнд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх нэг удаагийн зардлын төлбөрийн дээд хязгаарыг нэг даатгуулагчид хагас автомат анализатороор 80,0 мянга, бүрэн автомат анализатороор тоолоход 120,0 мянган төгрөг байхаар тогтоосон бөгөөд сонгон шалгаруултад тэнцсэн  улсын болон хувийн хэвшлийн 22 лабораторитой элэгний С вирусын идэвхжил тодорхойлох 2 удаагийн шинжилгээний төлбөрийг даатгалын сангаас хариуцан төлөхөөр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 2017 оны эхний 8 сарын байдлаар 44807 даатгуулагч С вирусын ачаалал тоолох шинжилгээнд хамрагдаж, 32253 даатгуулагчийн шинжилгээг даатгалын гэрээ бүхий лабораториуд баталгаажуулаад байна.