Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ“Албан бус эдийн засагт ажиллагсдыг нийгмийн даатгалд хамруулах нь” сэдвээр хоёрдугаар шатны онлайн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа

“Албан бус эдийн засагт ажиллагсдыг нийгмийн даатгалд хамруулах нь” сэдвээр хоёрдугаар шатны онлайн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа

Өнөөдрийн /2020.12.15/ хэлэлцүүлэгт Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Монголын ажил олгогч, эздийн нэгдсэн холбоо,  Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, Нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн байгууллагын албан хаагчид болон судлаачид нийт 65 оролцогч хамрагдлаа.

 

Албан бус эдийн засагт ажиллагсдыг нийгмийн даатгалд хамруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар НДЕГ-ын мэргэжилтэн Ж.Нармандах танилцуулсан. Хөдөлмөрийн насны хүн амын 12 орчим хувь нь нийгмийн даатгалд хамрагдаагүй байгаа. Тэдгээрийн дийлэнх нь албан бус эдийн засагт ажиллагсад бөгөөд түүн дундаа малчдын нийгмийн даатгалын хамралт хангалттай биш байгаа юм.

Иймд малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн төлүүлэх замаар нийгмийн баталгааг хангах, сайн дурын даатгуулагч эхэд шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлж, шимтгэлийг тасалдуулахгүй байхад дэмжлэг үзүүлэх, цар тахлын үед сайн дурын даатгуулагчдыг нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, хөнгөлөх зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Мөн даатгалд хамрагдахад хялбар байлгахын тулд сайн дурын даатгалын цахим системийг нэвтрүүлсэн зэргийг тэрээр дурьдсан.

Албан бус эдийн засагт ажиллагсдын нийгмийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхэд  нийгмийн түншүүдийн оролцоо, олон улсын туршлагын талаар судлаач, зөвлөх Дашдондог танилцуулахдаа мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг сайжруулж, итгэлийг бэхжүүлсэнээр хамралт нэмэгдэнэ гэдгийг онцоллоо. Олон улсын туршлагаар ажилтан бүр мэдээлэгч байх, даатгуулагч бүрт хүрч ажиллах, мэдээллийн болон харилцаа холбооны сувгуудыг өргөнөөр ашиглах, хууль эрх зүйн актаас даатгуулагчид ашигтай талыг тухайлан тайлбарлах, хүнд сурталгүй үйлчилгээ үзүүлэх, бичил үйлдвэр, жижиг бизнес эрхлэгчдийн хамралтыг нэмэгдүүлэхдээ шимтгэлийг шатлалтайгаар хэрэгжүүлэх зэрэг нь эерэг үр дүн үзүүлдэг болохыг хэлсэн.

Хэлэлцүүлгийн үеэр чиглүүлэгч, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэд дарга Г.Саран “Бид хамралтыг нэмэгдүүлж, иргэдийнхээ нийгмийн баталгааг хангахын тулд даатгуулагч бүрт хүрч үйлчлэхийг зорьж ажилладаг. Тухайлбал тэдний ажлын байранд, хороолол хотхонд, малчны хотонд очиж явуулын үйлчилгээ үзүүлж байна. Тус үйлчилгээг эхлүүлсэнээс хойш нийтдээ 1200 гаруй удаа зохион байгуулж, 60000 гаруй иргэнд мэдээлэл хүргэн, үр дүнд нь хамралтыг ч тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн гэдгийг онцолсон.

Цаашид хамралтыг нэмэгдүүлэхэд төрийн бус байгууллага болон төсөл хөтөлбөрүүдтэй хамтран ажиллах, хууль эрх зүйн орчинд албан бус боловсронгуй болгох, мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах нь зүйтэй гэдэг дээр оролцогчид санал нэгдлээ.