Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээАжил олгогч, даатгуулагчдын хамралт өслөө

Ажил олгогч, даатгуулагчдын хамралт өслөө

Нийгмийн даатгалын байгуулага нийт 48.8 мянган ажил олгогч, 1 сая 16 мянган иргэнийг даатгалд хамрууллаа. Бид шинээр 3,8 мянган ажил олгогч, 111.0 мянган албан журмын даатгуулагч, 60.5 мянган сайн дурын даатгуулагчийг хамруулсанаар нийгмийн даатгалын хамрах хүрээ улам бүр өргөжин тэлж байна.